ФОНД СОЛИДАРНОСТИ СИНДИКАТА КОМУНАЛАЦА ГРАДА НОВОГ САДА

Аранжмани и дестинације се могу одобрити кориснику као неповратна средства или средства по основу зајма, само преко следећих овлашћених туристичких организација са којима је Фонд закључио уговор о пословно – техничкој сарадњи.

Средства Фонда за рехабилитацију и превентивно рекреативни одмор могу се одобрити члану, у висини просечне зараде у привреди и ванпривреди града Новог Сада у претходном месецу према објављеном податку органа надлежног за послове статистике у зависности од броја члана породице – важи само за кориснике средстава Фонда на основу закљученог уговора (члан 12. Правилника о начину коришћења средстава Фонда).


ОСНОВНИ ПОДАЦИ СТАТУТ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ СПИСАК АГЕНЦИЈА ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈИ

 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈИ у ПДФ формату:

2012. година

2013. година

2014. година
Контакт телефони:
021/456-211 i 456-215
Faks: 021/456-180

Маркица за Фонд солидарности за ДЕЦЕМБАР:

Нето просек зарада
БРОЈ ЧЛ. Износ
ЈЕДНА
1
49.262,00
ЈЕДНА И ПО
2
73.893,00
ДВЕ
3 и више
98.524,00

СПИСАК ТУРИСТИЧКИХ АГЕНЦИЈА:

           
"INTERNATIONAL LINE"
Краља Александра 10,
Нови Сад

Тел: 452-341, 6613-613 www.intl.rs

"EUROTURS"
Васе Пелагића 11,
Нови Сад

Тел: 3825-025, 3825-026
www.еuroturs.rs

"CASTEL NUOVO"
Петра Драпшина 45, Нови Сад

Тел: 422-488
www.castelnuovo.rs

           
"ATIĆ TOURS"
Косанчић Ивана 2, Нови Сад

Тел: 452-326
www.atictours.co.rs

"FANTAST TOURIST"
Jеврејска 8, Нови Сад

Тел:424-274, 424-284, 424-334
www.fantast.rs

"SABRA"
Аугуста Цесарца 18, Нови Сад

Тел: 310-70-88
www.sabra.rs

           
"KOMPAS tourism & travel"
Булевар Михајла Пупина 15, Нови Сад

Тел:523-578, 522-528 www.kompasnovisad.com

"OKTOPOD"
Stražilovska 27, Нови Сад

Teл: 66-12-055
www.oktopod.rs

"GSP TRAVEL"
Булевар Јаше Томића 6,
Нови Сад

Тел: 477-12-80
www.gsptravel.rs
           
"GRAND TOURS"
Железничка 23а, Нови Сад

Тел:422-324, 422-325 www.grandtours.co.rs

"PERLA TURS"
Стражиловска 35, Нови Сад

Тел: 453-799 www.perlatours.net

"PROLOM BANJA"
Пролом бања, Луковска бања, пословница Нови Сад

Тел: 021/472-1868, 063/108-8150 www.prolombanja.com www.lukovskabanja.com

           
 

"BANJA VRDNIK"
Kарађорђева 6, Врдник

 

Тел: 021/456-215, 456-211

       

ГДЕ СЕ НАЛАЗИМО:

СИНДИКАТ КОМУНАЛАЦА ГРАДА НОВОГ САДА
ФОНД СОЛИДАРНОСТИ
Бул. Михајла Пупина 24,
Нови Сад, Војводина
Контакт телефони:
021/456-211 i 456-215
Faks: 021/456-180


WWW.FONDKOMUNALACA.ORG