ФОНД СОЛИДАРНОСТИ СИНДИКАТА КОМУНАЛАЦА ГРАДА НОВОГ САДА

Аранжмани и дестинације се могу одобрити кориснику као средства по основу зајма, само преко следећих овлашћених туристичких агенција са којима је Фонд закључио уговор о пословно – техничкој сарадњи.

Средства Фонда за рехабилитацију и превентивно рекреативни одмор запослених могу се одобрити члановима, у висини просечне зараде исплаћене у граду Новом Саду према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике у зависности од броја чланова породице – важи само за кориснике средстава Фонда на основу закљученог уговора (члан 18. Статута Фонда).

 


ОСНОВНИ ПОДАЦИ СТАТУТ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ СПИСАК АГЕНЦИЈА ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈИ

Маркица за Фонд солидарности за ЈУН:

Нето просек зарада
БРОЈ ЧЛ. Износ
ЈЕДНА
1
74.998,00
ЈЕДНА И ПО
2
112.482,00
ДВЕ
3 и више
149.976,00

СПИСАК ТУРИСТИЧКИХ АГЕНЦИЈА:

           
"INTERNATIONAL LINE"
Краља Александра 10,
Нови Сад

Тел: 452-341, 6613-613 www.intl.rs

"KOMPAS tourism & travel"
Булевар Михајла Пупина 15, Нови Сад

Тел:523-578, 522-528 www.kompasnovisad.com

"CASTEL NUOVO"
Петра Драпшина 45, Нови Сад

Тел: 422-488
www.castelnuovo.rs

           
"OKTOPOD"
Stražilovska 27, Нови Сад

Teл: 66-12-055
www.oktopod.rs

"FANTAST TOURIST"
Jеврејска 8, Нови Сад

Тел:424-274, 424-284, 424-334
www.fantast.rs

"SABRA"
Аугуста Цесарца 18, Нови Сад

Тел: 310-70-88
www.sabra.rs

           
"GRAND TOURS"
Железничка 23а, Нови Сад

Тел:422-324, 422-325 www.grandtours.co.rs

 

„DEUS  TRAVEL“ Железничка 46, Нови Сад

Teл: 2101-077, 2101-078 www.deustravel.rs

 

"PROLOM BANJA"
Пролом бања, Луковска бања, пословница Нови Сад

Тел: 021/472-1868, 063/108-8150 www.prolombanja.com

           

„APARTMANI KASKADE“
Озенска 13, Сокобања

Тел: 018/837-719, 021/456-211, 062/963-77-57

www.apartmanikaskade.rs

„ELNOS TOURS“
Максима Горког 10, Нови Сад

Тел: 528-244
www.elnostours.rs

„DUNAVPREVOZ“
Жељезничка 21, Нови Сад

Тел: 2101-999, 2101-998
www.dunavturs.com

           
 

"ВИЛА ЖУНИЋ"
Ђураковац 39, ЗЛАТИБОР

Тел: 063/617-694

 

 

"AVENIJA PUTOVANJA" Веселина Маслеше 12, Нови Сад

Тел: 021/6313-455

 

"ВИЛА ЧИКАГО"
Љубе Дидића 22, СОКОБАЊА

Тел: 018/884-400

           
  "ЈУНИОР ТРАВЕЛ" Копаоник
Тел: 011/2144-360

 

„EUROTURS“
Васе Пелагића 11, Нови Сад

Тел:3825-025,3825-026 www.еuroturs.rs

 

 

   

ФОНД ЋЕ ПРИЗНАТИ СВАКОМ КОРИСНИКУ ИЗАБРАНИ АРАНЖМАН И ТРОШКОВЕ ЈЕДИНО НА ОСНОВУ ОВЕРЕНЕ ПОТВРДЕ И ОДОБРЕЊА ПРЕДСЕДНИКА СИНДИКАТА ЈКП И ЈП У ПРЕДУЗЕЋУ, КОЈИ ЈЕ УДРУЖЕН У СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У КОМУНАЛНО – СТАМБЕНОЈ ДЕЛАТНОСТИ НОВОГ САДА ,УКОЛИКО ЈЕ ОБРАЧУН САЧИЊЕН САМО ПРЕКО НАВЕДЕНИХ АГЕНЦИЈА.

Сви услови се директно уговарају са агенцијом а према условима Статута Фонда. Информације можете наћи и на сајту Синдиката комуналаца www.skns.org или на телефон 021/456-211, 456-215

За Фонд Радивојевић Ката

 

ГДЕ СЕ НАЛАЗИМО:

СИНДИКАТ КОМУНАЛАЦА ГРАДА НОВОГ САДА
ФОНД СОЛИДАРНОСТИ
Бул. Михајла Пупина 24,
Нови Сад, Војводина
Контакт особа: секретар Фонда солидарности Ката Радивојевић:
021/456-211 i 456-215
Faks: 021/456-180


WWW.FONDKOMUNALACA.ORG